Контакти

Росполимер ЕООД

Стамболийски
Тел.: 0339/ 9 03 01
Мобилен: 0893/ 686 296
Факс: 0339/ 9 02 81
Е-поща: rospolimer@abv.bg