Начало

Росполимер ЕООД притежава система за управление на качеството ISO 9001:2008 и поддържа широка гама и високо качество на предлаганите продукти. В основата на нашите успехи е опитният ни екип от професионалисти, добре запознат с работата и особеностите на пазара. Комбинацията от тези елементи допринася значително за постигане и поддържане на силна позиция на пазара и един много добър имидж.

Продукти